DCRA 2017 CFRC FCWC - Monday 900 PM         27 Aug 2017 16:12:15

   consisting of FCWC IND 900 5  20 @ 900 M 

          F-O COMPETITORS

  PRIZE  POS. NAME    [HPS 100v20]       NO. ATTR  SCORE

Gold Medal   1. MURPHY,JIM,USA            #631 MMOXO  97v4
Silver Medal  2. SEBOLD,BOB,USA            #634 MMXXO  96v10
Bronze Medal  3. CORTINA,ERIK,TX,USA         #347 MMXXO  96v10
        4. BOUCHER,GUILLAUME,STE-MARGUERITE,QC #320 MMXAO  96v4
        5. CARTER,PETER,AUSTRALIA        #544 MMXXO  95v9
        6. THOMPSON,ROBERT,UK          #588 MMXXO  95v7
        7. SANDIE,PAUL,UK            #582 MMXXO  95v6
        8. COCHRAN,JEFF,TX,USA         #342 MMXXO  95v3
        9. PRICE,BARRY,MUNSTER,ON        #471 MMXAO  94v7
       10. BUNYAN,BRETT,AUSTRALIA        #547 MMXXO  94v5
       11. VAN TONDER,JACO,SOUTH AFRICA     #654 MMXXO  94v5
       12. THIBAULT,MARC,KAMLOOPS,BC      #505 MMXAO  94v5
       13. DAVIES,ROD,AUSTRALIA         #539 MMXXO  94v5
       14. HOPKINS,JEFF,IN,USA         #396 MMXXO  94v4
       15. DALEY,JULIAN,AUSTRALIA        #352 MMXXO  93v9
       16. AMBER,JOHN,MD,USA          #302 MMOXO  93v6
       17. RAMIREZ,UBALDINO,PUERTO RICO,USA   #473 MMXXO  93v6
       18. NUGENT,TIM,AUSTRALIA         #542 MMXXO  93v6
       19. LOBERT,MARTY,AUSTRALIA        #540 MMXXO  93v5
       20. FERRARI,FULVIO,FL,USA        #367 MMXXO  93v5
       21. ROSENTHAL,ALLAN,AZ,USA        #484 MMXXO  93v5
       22. LAZARUS,STEVE,AUSTRALIA       #538 MMXXO  93v4
       23. HEIL,MANFRED,GERMANY         #690 MMXXO  93v4
       24. BISSON,ERIC,COCHRANE,AB       #315 MMXAO  93v3
       25. FERRARA,BEN,AUSTRALIA        #543 MMXXO  92v8
       26. TRAPP,KEITH,VA,USA          #509 MMXXO  92v7
       27. HARP,STEVE,USA            #626 MMXXO  92v6
       28. BIGGS,DANNY,USA           #616 MMOXO  92v6
Gold Medal  29. DUNBAR,ZACHARY,WI,USA        #362 MMJXO  92v6
       30. ELS,JANNIE,SOUTH AFRICA       #656 MMXXO  92v5
       31. MAKSIMOVIC,MIK,UK          #573 MMXXO  92v5
       32. IVANCHENKO,VASYL,UKRAINE       #405 MMXXO  92v5
       33. WYENBERG,RYAN,SELKIRK,MB       #303 MMXAO  92v5
       34. BARTHOLOME,LARRY,USA         #615 MMOXO  92v4
       35. LAIR,DENNIS,STAR CITY,SK       #423 MMXAO  92v4
       36. AHRENS,SHAWN,TX,USA         #301 MMXXO  92v4
       37. POHL,ADAM,AUSTRALIA         #546 MMXXO  92v4
       38. BOCK,ROBERT,USA           #617 MMOXO  92v3
       39. SHAMBROOK,PHIL,UK          #590 MMXXO  91v8
       40. KENT,DAVID,UK            #578 MMOXO  91v6
       41. GAGNON,KEVIN,SHERBROOKE,QC      #371 MMXAO  91v6
       42. SHEPHERD,ALFRED,AR,USA        #493 MMXXO  91v6
       43. HRYMALYUK,DMYTRO,UKRAINE       #400 MMXXO  91v5
       44. COLGAN,RALPH,ST-ODILON,QC      #343 MMXAO  91v5
       45. CONDIE,BRUCE,KINCARDINE,ON      #344 MMXAO  91v5
       46. WALKER,ROBERT,MO,USA         #518 MMXXO  91v4
       47. DICKERMAN,KEN,USA          #620 MMXXO  91v3
       48. KROLL,KLAUS,GERMANY         #693 MMXXO  91v3
       49. ECKBAUER,RUDOLF,GERMANY       #688 MMXXO  91v3
       50. WITTMAN,WILLIAM,MS,USA        #526 MMOXO  91v3
       51. TOMPKINS,MID,USA           #635 MMOXO  91v3
       52. WALKER,MARK,USA           #637 MMXXO  91v2
       53. BALOLIA,SHIRAZ,WA,USA        #305 MMOXO  91v2
       54. MARSH,TONY,UK            #575 MMXXO  91v0
       55. HILL,KEVIN,USA            #627 MMXXO  90v7
       56. LAITRE,JONATHAN,VAUDREUIL,QC     #424 MMXAO  90v6
       57. HORON,MARLIN,CALGARY,AB       #398 MMXAO  90v5
       58. LANEY,JAMES,USA           #629 MMXXO  90v4
       59. SUTTON,COLIN,AUSTRALIA        #490 MMXXO  90v4
       60. KOVAN,EMIL,CO,USA          #419 MMXXO  90v3
       61. LANGE,WALTER,USA           #630 MMOXO  90v3
       62. PARR,DES,UK             #577 MMXXO  90v3
       63. WEST,JOE,UK             #583 MMMXO  90v3
       64. TRAYLOR,JEFF,IN,USA         #510 MMXXO  90v2
       65. TOWNSEND,MARTIN,UK          #580 MMOXO  90v1
       66. DRAGGOO,DWAYNE,USA          #621 MMXXO  89v7
       67. SHARMAN,RICHARD,UK          #584 MMXXO  89v7
       68. LLOYD,DAVID,UK            #574 MMXXO  89v6
       69. BOREHAM,DAVE,AUSTRALIA        #503 MMXXO  89v5
       70. IRELAND,RHYS,TORONTO,ON       #402 MMJAO  89v5
       71. LARSEN,PETER,AUSTRALIA        #551 MMXXO  89v4
       72. RANKIN,WADE,KY,USA          #474 MMXXO  89v4
       73. GALLAGHER,MICHELLE,USA        #623 MFXXO  89v4
       74. BRAMLEY,DAN,USA           #618 MMXXO  89v3
       75. FALCON,GILBERTO,TX,USA        #365 MMXXO  89v3
       76. GOODY,RICHARD,USA          #624 MMXXO  89v3
       77. DREGER,RICHARD,KAMLOOPS,BC      #358 MMXAO  89v3
       78. HENDRICKS,TOD,WA,USA         #387 MMXXO  89v3
       79. THIESSEN,KEN,PORT BURWELL,ON     #506 MMXAO  89v2
       80. ADLER,RAINER,GERMANY         #685 MMXXO  88v6
       81. CHRISTOPHERSON,JAY,WA,USA      #339 MMXXO  88v6
       82. CARPENTER,DALE,USA          #619 MMXXO  88v6
       83. HUBER,JOHANN,GERMANY         #695 MMXXO  88v5
       84. MOSURE,DAVID,FL,USA         #452 MMOXO  88v4
       85. SCULLY,PAT,USA            #633 MMXXO  88v4
       86. REID,JOSH,AUSTRALIA         #541 MMXXO  88v4
       87. WALDNER,CALVIN,WHITE CITY,SK     #517 MMXAO  88v4
       88. CANAL,DEVID,ITALY          #331 MMXXO  88v4
       89. TKALITCH,ALEXANDER,OTTAWA,ON     #508 MMXAO  88v4
       90. VD WESTHUIZEN,DAWIE,SOUTH AFRICA   #660 MMXXO  88v4
       91. WAITES,MICHAEL,AUSTRALIA       #537 MMXXO  88v3
       92. STEWART,DARREN,UK          #579 MMXXO  88v3
       93. BRAUND,STUART,AUSTRALIA       #535 MMXXO  88v2
       94. BRAMLEY,MADISON,AZ,USA        #323 MFJXO  88v2
       95. LANG,REINHARD,GERMANY        #691 MMXXO  88v2
       96. NIEUWOUDT,MIAS,SOUTH AFRICA     #655 MMXXO  87v5
       97. FINIZIO,LEE ANN,FL,USA        #717 MFXXO  87v4
       98. SIGLER,JOHN,DEL,USA         #494 MMOXO  87v4
       99. TILLACK,LOWELL,AUSTRALIA       #545 MMXXO  87v4
       100. DU PLOOY,WILLEM,SOUTH AFRICA     #683 MMXXO  87v4
       101. KOVALSKYY,VYACHESLAV,UKRAINE     #418 MMXXO  87v3
       102. BLEDOWSKI,TOMASZ,MISSISSAUGA,ON   #318 MMXAO  87v3
       103. HUDSON,ADRI,SOUTH AFRICA       #658 MMXXO  87v3
       104. JAKUBCZAK,MIKE,MO,USA        #406 MMXXO  87v3
       105. BLAKE,JEFF,VT,USA          #317 MMXXO  87v3
       106. DELEENHEER,GREG,VERNON,BC      #354 MMXAO  87v3
       107. MYERS,JOHN,TX,USA          #453 MMXXO  87v2
       108. ROTH,MARK,CA,USA           #485 MMXXO  87v2
       109. POULTNEY,STEVE,UK          #587 MMXXO  87v2
       110. DOBSON,DAVID,AUSTRALIA        #548 MMXXO  87v2
       111. PRANKE,COTY,WHITEWOOD,SK       #470 MMJAO  87v1
       112. COSTELLO,GARY,UK           #576 MMXXO  86v8
       113. KOLODZIEJ,WILLIAM,WI,USA       #417 MMXXO  86v5
       114. CLOSEN,KEN,KILLARNY,MB        #341 MMXAO  86v4
       115. SCHMITZ,STEFFEN,GERMANY       #694 MMXXO  86v4
       116. ADAMS,KENNY,USA           #614 MMXXO  86v4
       117. GOSNELL,DAVID,USA          #625 MMXXO  86v3
       118. DU PLESSIS,FRANCOIS,SOUTH AFRICA   #668 MMOXO  86v3
       119. FARRELL,JIM,BARRIE,ON        #366 MMXAO  86v2
       120. HORON,BRITTANY,CALGARY,AB      #397 MFJAO  86v2
       121. HARROLD,NORMAN,AR,USA        #384 MMXXO  86v2
       122. ZANONI,GIANFRANCO,ITALY       #589 MMXXO  86v2
       123. RUSNAK,GEORGE,FL,USA         #487 MMXXO  86v2
       124. FINIZIO,MARK,FL,USA         #716 MMXXO  86v2
       125. WEIL,KEITH,USA            #638 MMXXO  86v1
       126. SOLOMON,BRET,MI,USA         #497 MMXXO  86v1
       127. DU PLESSIS,HUBNER,SOUTH AFRICA    #659 MMXXO  85v4
       128. HOLTZHAUER,FRANCIS,OH,USA      #395 MMOXO  85v3
       129. NGUYEN,HUNG,TX,USA          #455 MMXXO  85v3
       130. SZTYM,BRIAN,ATHABASCA,AB       #502 MMXAO  85v3
       131. KRAUSS,STEPHEN,FL,USA        #420 MMOXO  85v2
       132. DUNBAR,JOHN,WI,USA          #360 MMXXO  85v1
       133. HILL,PAUL,UK             #585 MMXXO  85v1
       134. VD WESTHUIZEN,COENRAAD,SOUTH AFRICA #667 MMXXO  85v1
       135. WARRIAN,GREG,AUSTRALIA        #549 MMOXO  84v4
       136. VD WESTHUIZEN,MICKAEL,SOUTH AFRICA  #669 MMMXO  84v3
       137. COONEY,WILLIAM,VA,USA        #723 MMOXO  84v3
       138. WOLFORD,TROY,FL,USA         #529 MMXXO  84v3
       139. EBRAHIM,AZIZ,SCARBOROUGH,ON     #461 MMXAO  84v3
       140. CHIAPPINELLI,EMANUELE,VT,USA     #336 MMOXO  84v3
       141. BERG,JURGEN,GERMANY         #687 MMXXO  84v2
       142. MEYER,MICHAEL,GERMANY        #447 MMXXO  84v2
       143. MEAD,ROBERT,IA,USA          #446 MMOXO  83v6
       144. BAKER,SHAUN,UK            #586 MMXXO  83v4
       145. BRAUND,RICHARD,AUSTRALIA       #536 MMXXO  83v4
       146. JENSEN,RILEY,OK,USA         #407 MFJXO  83v3
       147. GRYMALYUK,ARTUR,UKRAINE       #377 MMJXO  83v3
       148. CONLON,ADRIAN,AUSTRALIA       #516 MMXXO  83v2
       149. HALL,DON,RICHMOND,ON         #382 MMOAO  83v1
       150. HOOD JR,STEWART,MS,USA        #399 MMXXO  83v1
       151. MARQUES,RENATO JAQUEIRA,BRAZIL    #715 MMXXO  82v3
       152. THIBAULT,ALAN,ROUYN-NORANDA,QC    #504 MMXAO  82v3
       153. KWADE,ULRICH,GERMANY         #686 MMXXO  82v2
       154. LAUBSCHER,ALEX,SOUTH AFRICA     #664 MMXXO  82v2
       155. CARMICHAEL,JOHN,GLOUCESTER,ON    #712 MMOXO  82v2
       156. ZEITZ,VOLKER,GERMANY         #689 MMXXO  82v1
       157. SCHWEGLER,KLAUS,GERMANY       #692 MMXXO  82v1
       158. NIEUWOUDT,NICOLAAS,SOUTH AFRICA   #665 MMMXO  81v3
       159. BIZZELL,CORY,TX,USA         #316 MMXXO  81v2
       160. DUMONT,DENIS,QC,QUEBEC        #721 MMXAO  80v3
       161. DE CHAMPLAIN,MARIUS,RIMOUSKI,QC   #353 MMOAO  80v1
       162. SCHULTZ,ANDY,GRAND COULEE,SK     #727 MMXAO  80v1
       163. VD WESTHUIZEN,DAVID,SOUTH AFRICA   #662 MMMXO  79v4
       164. INGLIS,HUGH,UK            #581 MMXXO  79v4
       165. LILLEY,GREG,FALHER,AB        #431 MMXAO  79v4
       166. MANDAS,RICHARD,OH,USA        #440 MMOXO  79v3
       167. TWARDOWSKI,ZBIGNIEW,STOUFFVILLE,ON  #512 MMXAO  79v3
       168. WOLFORD,MARIA,FL,USA         #528 MFXXO  78v6
       169. MOHLER,JOHN,NV,USA          #449 MMXXO  78v3
       170. JOE,DAVID,TX,USA           #408 MMXXO  78v2
       171. HACHINSKY,DAVID,FL,USA        #380 MMXXO  77v3
       172. HARRACH,EDWARD,NM,USA        #383 MMXXO  77v2
       173. GARGANI,GABRIELE,ITALY        #374 MMOXO  75v3
       174. TURCOTTE,RAYMOND,VILLEROY,QC     #511 MMOAO  75v1
       175. WILHITE,SHAWN,ROCKY MNT HSE,AB    #525 MMXAO  75v1
       176. POIRIER,CAROLINE,PLESSISVILLE,QC   #469 MFXAO  73v2
       177. PAVLOVIC,GRGO,CROATIA        #650 MMXXO  73v1
       178. LOZANO,LORENZO,LUXEMBOURG      #436 MMXXO  71v2
       179. CORTINA,AMBERLEEANA,USA       #644 MFJXO  66v2
       180. GUFFANTI,PETER,GERMANY        #696 MMXXO  50v0

          F-F COMPETITORS

  PRIZE  POS. NAME    [HPS 100v20]       NO. ATTR  SCORE

Gold Medal   1. RODGERS,DEREK,NM,USA         #481 MMXXF  96v8
Silver Medal  2. SLEE,NIKKI,AUSTRALIA         #553 MFXXF  94v5
Bronze Medal  3. HARRY,DAVID,SHERWOOD PARK,AB     #385 MMXAF  93v9
        4. MAYERS,JASON,AUSTRALIA        #562 MMXXF  93v6
        5. PROULX,KENNY,MASCOUCHE,QC      #472 MMXAF  93v6
        6. CHOU,KEVIN,AURORA,ON         #337 MMXAF  93v5
        7. FULMER,SCOTT,NY,USA         #646 MMXXF  93v4
        8. KLEMM,IAN,WI,USA           #415 MMXXF  92v6
        9. LITZ,BRYAN,MI,USA          #433 MMXXF  92v4
       10. BUXTON,LANE,CA,USA          #328 MMXXF  91v7
       11. CHOU,WILL,AURORA,ON         #338 MMXAF  91v6
       12. COETZEE,ALEXANDER,SOUTH AFRICA    #684 MMXXF  91v6
       13. MOORE,JOSH,MI,USA          #451 MMXXF  91v6
       14. PIERCE,JOHN,MI,USA          #466 MMOXF  91v4
       15. ROLFES,HERMANN,SOUTH AFRICA     #673 MMXXF  91v4
       16. FILLINGAME,WADE,NH,USA        #720 MMXXF  91v3
       17. JONES,RICHARD,UK           #597 MMXXF  91v3
       18. TIMMONS,MARCEL,HANOVER,ON      #507 MMXAF  90v9
       19. RORER,JEFFREY,NC,USA         #483 MMXXF  90v8
       20. MAHON,RODNEY,AUSTRALIA        #552 MMXXF  90v8
       21. DROELLE,JOHN,MI,USA         #359 MMXXF  90v8
       22. VAN DEVENTER,LEON,SOUTH AFRICA    #675 MMXXF  90v5
       23. MILANUK,MONTE,WA,USA         #649 MMXXF  90v5
       24. CROSBY,PAUL,UK            #606 MMXXF  90v5
       25. PAPAZYAN,ARMEN,CALGARY,AB      #459 MMXAF  90v4
       26. HARKINS,PAUL,UK           #592 MMXXF  90v4
       27. SANDERS,TODD,KY,USA         #489 MMXXF  90v4
       28. PERRY,LAURA,AL,USA          #464 MFXXF  90v3
       29. BERNINI VANNI,PAOLO,ITALY      #311 MMXXF  90v2
       30. SHARP,STEVE,AUSTRALIA        #557 MMXXF  90v2
Gold Medal  31. FITZPATRICK,MITCHELL,USA       #645 MMMXF  89v7
       32. MONTIN,NIKLAS,CA,USA         #450 MMXXF  89v4
       33. CHENERY,IAN,UK            #605 MMXXF  89v4
       34. ERPENBACH,DONALD,MT,USA       #550 MMXXF  89v4
       35. GALLOWAY,BOB,ROCKY MTN HSE,AB    #373 MMXAF  89v4
       36. BURTON,ROBBY,VA,USA         #327 MMXXF  89v3
       37. FAULKNER,GARY,AUSTRALIA       #564 MMXXF  89v2
       38. CAMERON,STUART,LANGLEY,BC      #329 MMXAF  89v0
       39. GROSS,RAYMOND,MI,USA         #376 MMXXF  88v8
       40. WEAVER,RAYMOND,TX,USA        #520 MMOXF  88v5
       41. LITZ,WILLIAM,MI,USA         #434 MMXXF  88v5
       42. WIENS,GERRY,ST ADOLPHE,MB      #524 MMOAF  88v5
       43. GASTON,JAMES,NC,USA         #308 MMXXF  88v4
       44. FAIRBAIRN,MARK,AUSTRALIA       #558 MMXXF  88v4
       45. BASSON,POENA,SOUTH AFRICA      #672 MMXXF  88v4
       46. ROLLAFSON,DAVID,UK          #594 MMXXF  88v4
       47. GIANASI,ELISABETTA,AUSTRALIA     #567 MFXXF  88v3
       48. SHELLEY,EDWARD,NC,USA        #492 MMOXF  88v3
       49. MACDONALD,ADAM,HANWELL,NB      #437 MMXAF  88v3
       50. BRUTON,PAUL,FL,USA          #325 MMXXF  88v3
       51. DE BEER,GERRIE,SOUTH AFRICA     #674 MMXXF  88v3
       52. JENSEN,RICK,USA           #628 MMXXF  88v1
       53. FLETCHER,MARK,OTTAWA,ON       #368 MMXAF  87v5
       54. LENTZ,DANIEL,WI,USA         #428 MMXXF  87v5
       55. BISSETT,SCOTT,KANATA,ON       #314 MMXAF  87v3
       56. HITTLE,THOMAS,NC,USA         #389 MMXXF  87v3
       57. EKKERD,JOSEF,SOUTH AFRICA      #681 MMXXF  87v3
       58. HOGG,TRACY,NC,USA          #390 MMXXF  87v3
       59. CAMPOS,LUIS RENATO,BRAZIL      #330 MMXXF  87v2
       60. MCMACKEN,TREVOR,MISSISSAUGA,ON    #445 MMXAF  87v2
       61. MATTHEWS,CARL,TX,USA         #441 MMXXF  87v2
       62. GRISSOM,JAMES,MI,USA         #375 MMXXF  87v1
       63. ROBERTSON,ADRIAN,WINNIPEG,MB     #480 MMXAF  87v1
       64. GERBER,HENNIE,SOUTH AFRICA      #671 MMXXF  86v6
       65. ROETHLISBERGER,JOHN,MI,USA      #482 MMXXF  86v6
       66. BARNES,DWAYNE,SOUTH AFRICA      #680 MMXXF  86v5
       67. SHCHERBAKOV,EUGENIY,UKRAINE     #705 MMXXF  86v5
       68. WU,JIAN,STRATFORD,PE         #530 MMXAF  86v3
       69. OSADCHIY,SERGII,UKRAINE       #704 MMXXF  86v3
       70. SUMNER,TODD,WINDSOR,ON        #501 MMXAF  86v3
       71. LIEBENBERG,JAKO,SOUTH AFRICA     #521 MMXXF  86v2
       72. HOGG,ZACHARY,NC,USA         #391 MMJXF  86v1
       73. CALDER,NEIL,UK            #607 MMXXF  86v1
       74. GAMBLING,SIMON,UK          #602 MMXXF  86v1
       75. JARRAM,MATT,UK            #593 MMXXF  85v7
       76. RICCI,PETER,AZ,USA          #478 MMOXF  85v6
       77. POHLABEL,DANIEL,OH,USA        #468 MMOXF  85v5
       78. SHYPYLENKO,YAROSLAV,UKRAINE     #708 MMXXF  85v4
       79. STEWART,TIM,UK            #498 MMXXF  85v4
       80. KALMYKOV,YURI,UKRAINE        #707 MMXXF  85v4
       81. PERKINS,TERRY,KINCARDINE,ON     #463 MMXAF  85v4
       82. HAGLE,THOMAS,MI,USA         #381 MMXXF  85v3
       83. BRAUN,FRITZ,FL,USA          #324 MMOXF  85v3
       84. DIXON,RICHARD,MI,USA         #357 MMXXF  85v3
       85. WEBSTER,JIM,NY,USA          #522 MMXXF  85v2
       86. HOLLOWAY,GORDON,FREDERICTON,NB    #394 MMXAF  85v2
       87. MCSPARRON,SHAWN,FL,USA        #643 MMMXF  85v2
       88. SIMMONDS,RUSSELL,UK         #591 MMXXF  85v2
       89. BOZHKO,NIKOLAY,UKRAINE        #709 MMXXF  85v2
       90. DEETLEFS,JOE,SOUTH AFRICA      #678 MMXXF  85v2
       91. GUERNSEY,NATHANIEL,VA,USA      #378 MMXXF  85v2
       92. DAVIS,ELENA,UK            #603 MFXXF  85v1
       93. VENTER,HENK,SOUTH AFRICA       #670 MMXXF  84v5
       94. LITTLETON,RANDY,TX,USA        #432 MMXXF  84v5
       95. BARLOW,DARYL,AUSTRALIA        #306 MMXXF  84v5
       96. ALLMAN,CHRIS,AUSTRALIA        #571 MMXXF  84v4
       97. EGAN,DAVID,IRELAND          #641 MMXXF  84v4
       98. LONGHURST,JON,UK           #612 MMXXF  84v3
       99. SUVOROV,OLEKSANDR,UKRAINE      #703 MMXXF  84v3
       100. SEMONOVYKH,MAKSYM,UKRAINE      #698 MMXXF  84v3
       101. LAMBANG,SEBASTIAN,INDONESIA     #425 MMXXF  84v3
       102. HARTMANN,JULIUS,SOUTH AFRICA     #679 MMXXF  84v3
       103. WALLACE,DEAN,UK           #601 MMXXF  84v3
       104. NIKOLAEV,OLEKSANDR,UKRAINE      #700 MMXXF  84v2
       105. HITTLE JR,JAMES,NC,USA        #388 MMXXF  84v2
       106. LEIBOLD,KEVIN,MARKHAM,ON       #427 MMXAF  84v2
       107. MCSPARRON,COLLIN,FL,USA       #642 MMJXF  84v2
       108. MCDONALD,WILLIAM,WESTMEATH,ON    #444 MMXAF  84v1
       109. WOLF,MATTHEW,MASCRENE,NB       #527 MMXAF  84v1
       110. KELLEY JR,PHILIP,NC,USA       #413 MMXXF  84v1
       111. BARNHART,ALAN,MI,USA         #307 MMXXF  84v0
       112. BOYER,DOUGLAS,MI,USA         #321 MMOXF  83v5
       113. BOND,BRETT,AUSTRALIA         #555 MMXXF  83v3
       114. BALDRY,ALAN,UK            #604 MMXXF  83v3
       115. CASELLI,CLAUDIO,ITALY        #333 MMXXF  83v3
       116. CROFTS,JAMES,VA,USA         #349 MMXXF  83v2
       117. PHILLIPS,PAUL,MI,USA         #651 MMXXF  83v2
       118. CERON,ANDREA,ITALY          #335 MMXXF  83v2
       119. UTTER,JARED,TX,USA          #513 MMXXF  83v2
       120. CRUZ,TRISLAM,NY,USA         #350 MMXXF  83v2
       121. BRYANT,PHILIP,TX,USA         #326 MMOXF  83v2
       122. SUDDUTH,JAMES,FL,USA         #500 MMXXF  83v1
       123. ADDIS,JEFFREY,FL,USA         #300 MMXXF  82v6
       124. MAZER,OLNEY CARLOS,BRAZIL      #639 MMXXF  82v5
       125. ZAGO,LUIGI,ITALY           #532 MMOXF  82v4
       126. DUBE,GILLES,ST-PAMPHILE,QC      #458 MMXAF  82v4
       127. BERRY,ELLIS,NC,USA          #312 MMXXF  82v4
       128. EPPLESTON,JEFF,AUSTRALIA       #565 MMOXF  82v3
       129. LAWRENCE,TIM,AUSTRALIA        #559 MMXXF  82v2
       130. FAY,TRUDIE,USA            #622 MFXXF  82v1
       131. CANDY,IAN,TORONTO,ON         #332 MMXAF  82v1
       132. HAMPTON,NEIL,UK           #609 MMXXF  82v1
       133. BALDO,STEFANO,ITALY         #304 MMXXF  82v0
       134. RYAN,CARRIE,UK            #613 MFXXF  82v0
       135. WILLMENT,MIKE,AUSTRALIA       #560 MMXXF  81v6
       136. BOND,TOM,UK             #598 MMXXF  81v3
       137. RUTHERFORD,DREW,ND,USA        #488 MMXXF  81v3
       138. SCHWARTZKOPF,MATTHEW,AZ,USA     #491 MMXXF  81v2
       139. BAXTER,PETER,UK           #608 MMXXF  81v2
       140. HULBERT,GORDON,WEYBURN,SK      #401 MMOAF  81v2
       141. KACZMARSKI,LEONARD,CANDIAC,SK    #411 MMXAF  81v2
       142. CROSS,JOHN,UK            #596 MMXXF  81v2
       143. MONETTE,JEAN-MARC,CHAMBLY,QC     #310 MMXAF  81v2
       144. KEZIAH,DON,NC,USA          #414 MMOXF  81v1
       145. HALL,LIAM,AUSTRALIA         #561 MMJXF  81v1
       146. WILLIS,GEOFF,AUSTRALIA        #556 MMXXF  81v0
       147. LITTLEFORD,RODGER,SOUTH AFRICA    #677 MMXXF  81v0
       148. FULMER,MORGEN,NY,USA         #647 MFMXF  81v0
       149. BLACKMORE,DANNY,AUSTRALIA      #572 MMXXF  80v4
       150. THORNTON,STEVE,UK          #595 MMXXF  80v2
       151. MAJEWSKI,TOM,MI,USA         #439 MMOXF  80v1
       152. DENEKAMP,GREGORY,NC,USA       #355 MMXXF  80v1
       153. GORBAN,SERGII,UKRAINE        #699 MMXXF  80v1
       154. VAN DEN HOGEN,HAILEY,KINCARDINE,ON  #514 MFJAF  80v1
       155. SAMUELS,MIKE,AUSTRALIA        #563 MMXXF  80v0
       156. SYLMAN,ELLIOT,THORNHILL,ON      #725 MMXAF  79v5
       157. BORST,RICK,MI,USA          #319 MMXXF  79v5
       158. PONOMARENKO,VALENTYN,UKRAINE     #701 MMXXF  79v4
       159. PESSALL,DAVID,PA,USA         #465 MMXXF  79v4
       160. MYLLEVILLE,BRIAN,CHILLIWACK,BC    #454 MMXAF  79v3
       161. BEAUCHEMIN,DENYS,TX,USA       #309 MMXAF  79v2
       162. DOWLING,SHANE,AUSTRALIA       #554 MMXXF  79v2
       163. SIMPSON,SCOTT,OTTAWA,ON       #495 MMOAF  79v2
       164. KNICKERBOCKER,REBECCA,NC,USA     #416 MFXXF  79v1
       165. SMITH,ROBERT,PARSONS POND,NL     #496 MMXAF  79v1
       166. WATTS,BILL,CALGARY,AB        #519 MMXAF  79v1
       167. GLYN,DONALD,SOUTH AFRICA       #676 MMXXF  79v0
       168. FONSECA,HELIO,BRAZIL         #369 MMOXF  78v5
       169. IRELAND,STEPHEN,TORONTO,ON      #403 MMXAF  78v2
       170. LAUGHTON,DON,AUSTRALIA        #566 MMXXF  78v1
       171. FORTIN,DAVID,PLESSISVILLE,QC     #370 MMXAF  78v1
       172. PLUNKETT,MIKE,KY,USA         #467 MMXXF  78v0
       173. JOHNS,MARTYN,UK           #409 MMXXF  77v3
       174. COX,JAMES,VA,USA           #348 MMXXF  77v2
       175. DREW,JORDAN,AUSTRALIA        #435 MMXXF  77v1
       176. SCRIVENS,JASON,UK          #600 MMXXF  76v3
       177. CAVALLO,GIUSEPPE,ITALY        #334 MMXXF  76v2
       178. GRAHAM JR,JAMES,TX,USA        #438 MMXXF  76v1
       179. BASS,BAILEY,TX,USA          #719 MFJXF  76v1
       180. MIYATAKE,MILTON TONY,BRAZIL     #448 MMXXF  76v1
       181. HAMMAN,GERHARD,SOUTH AFRICA     #682 MMXXF  76v1
       182. NOONEY,MICHAEL,IRELAND        #640 MMXXF  75v2
       183. GRAHAM,LYNZIE,TX,USA         #718 MFJXF  75v2
       184. WHITE,MATT,OH,USA          #523 MMXXF  75v1
       185. VAN DUYSE,PAUL,OTTAWA,ON       #515 MMOAF  75v1
       186. CASS,RICHARD,IN,USA         #410 MMXXF  75v0
       187. RIES,CHARLES,WEYBURN,SK       #479 MMXAF  74v4
       188. PACHE FERREIRA,MARCELO,BRAZIL    #457 MMXXF  74v2
       189. STRASAVICH,TODD,MD,USA        #499 MMXXF  74v1
       190. CRUZ SANTOS,JOAO CLAUDIO,BRAZIL   #351 MMXXF  74v0
       191. KUMAR,PRAVEEN,WA,USA         #421 MMXXF  72v2
       192. BRAMBILLA,GIAN LUIGI,ITALY      #322 MMXXF  72v1
       193. TYRRELL,JACOB,MT,USA         #728 MMXXF  71v1
       194. LI,MATTHEW,PORT COQUITLAM,BC     #429 MMXAF  70v1
       195. SCHENFELD,YURI,UKRAINE        #706 MMXXF  70v0
       196. PATE,STAN,USA            #422 MMXXF  68v2
       197. LEDUC,SERGE,SAINT-JEAN-SUR-R.,QC   #426 MMXAF  67v1
       198. MANSOOR,ELY,RICHMOND HILL,ON     #726 MMXAF  66v1
       199. DESJARDINS-JEAN,KEVIN,SHERBROOKE,QC #356 MMXAF  65v1
       200. EGAN,MAURICE,IRELAND         #724 MMXXF  64v1
       201. VIVIAN-JONES,DAVID,AUSTRALIA     #569 MMOXF  63v0
       202. GALLAGHER,LINDA,AUSTRALIA      #372 MFXXF  59v1
       203. CONLON,FRANCIS,CT,USA        #345 MMXXF  58v1
       204. REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       #476 MMOAF  56v0
       205. GRAHAM,MAKENNA,TX,USA        #714 MFJXF  50v0
Return to index of aggregates
DCRA 2017 CFRC main index

This page last updated Sun Aug 27 2017 16:12:15
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.