DCRA 2016 CFRC GATINEAU SCORES           19 Aug 2016 11:02:50

  15 @ 900 metres, scheduled Fri 19 Aug 2016 08:00-11:01

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 73v7  54VV54V5V5VV5V5
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 73v6  V5VV4V55V5V5545
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT  0v0  000000000000000
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 73v5  VV45V55V45V5555
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 72v8  V454VV5V5VVV5V4
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 75v10 VVVVV5V55V5V5VV
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 75v6  555VV555V5V55VV
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 74v6  555VV5V5V5VV554
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 74v6  VV5V5VV5555455V
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 71v4  5554544554VV5VV
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 74v6  55555V5VVV545VV
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 72v5  55355VV5545VVV5
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 73v6  554555V5VVV4V5V
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 71v4  455V55V44455VV5
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 73v5  V54V5VV5V545555
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 71v9  5VVV44VV5VVV4V4
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 70v4  554VV455V4V4545
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 71v4  4V555554544V5VV
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 72v7  V55455VV5VVV44V
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 72v2  54555V55V554455
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 71v8  544V5VV4VVV5V4V
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 73v6  5V54V5VVV55V455
CHARLTON,MATT,UK           # 66 EMXXT 74v5  5555554VV555VVV
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 74v9  VV5V5V5VVV5V5V4
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 73v7  4V5V5V5V55V45VV
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 75v9  55VV5V55VVVV5VV
CLARK,CHARLES,CO,USA         #189 MMXXT 69v3  4454453555V5V5V
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 68v3  445V54V545V5444
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 74v5  55V5555VVV5V545
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 73v5  555455V45VV5VV5
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 72v3  544V5V54V555555
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 72v4  55V45V544V55V55
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 73v5  5V45V555VV5V545
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 74v6  54V55V5V5VV555V
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 72v2  55554V5V5544555
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 72v5  55V55V55V5V354V
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 49v1  0252003355455V5
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 72v6  VV455V455455VVV
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 73v7  5V5VVVVV4555V54
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 75v6  V5VVV5VV5555555
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 66v1  53554V545444544
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 69v5  545VV4V5V44V544
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 75v9  V5VVVV5V5V55V5V
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 73v3  5V55V555555535V
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 70v6  V5VV444V55V4V54
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 73v9  V44V55V5VVVVVV5
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 67v4  V445V5V540V5555
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 72v2  5555555445VV554
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 75v8  VV55VVVV5V5V555
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 72v5  5V5V4VV555V5544
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 70v4  5555VV45443V5V5
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 72v2  5V554555454V555
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 71v4  5V4VV5455455V45
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 73v8  V4VV54VVVV5V555
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 71v6  3455V545V5VV5VV
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 74v3  55555V5VV545555
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 72v6  555V4V5V5V4VV54
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 67v2  545VV5444454454
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 65v6  13V44V45V5VV5V4
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 73v8  V4V5V5V45V55VVV
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 70v5  545V4V5V445V54V
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 75v10 VVV5V5V5VVV5VV5
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 73v4  45V545V555V55V5
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 65v5  443344VVV355V5V
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 69v1  455V55554544544
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 74v5  5555555VV5V45VV
HARRISON,REBECCA,UK         #170 SFJYT 66v3  VV344554444V545
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 71v4  V5VV544545455V5
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 71v3  55454V4555V545V
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 72v4  5544455V5VV555V
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 75v11 VVVVVV5VV555VVV
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 72v5  5VVV5V54554V554
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 72v4  5554VV54555V4V5
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 68v6  VV445V45444VV4V
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 68v3  4VV4444V5555454
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 74v4  55555V5V4V55V55
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 75v11 5VV5VVVVV5VVV5V
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 62v0  533444452445555
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 63v1  554550245V45455
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 72v5  5554VV54V455VV5
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 73v5  5V4VV555554V5V5
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 56v3  003545V444V44V4
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 73v11 35VVVV5V5VVVVVV
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 66v3  5V5434V544V5435
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 75v9  55VV55VVVVV55VV
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 74v8  VV5VV54V5VV5V55
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 61v4  4332445VV5VV353
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 65v5  VV3433V54V454V5
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 65v2  0545V5444555V54
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 69v4  45454V555V4V44V
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 74v8  5545VV55VVVVV5V
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 75v6  55VV55VVV55V555
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 69v0  545554444455555
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 69v0  554554554445455
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 72v2  55544555V545V55
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 70v3  554V55555V4444V
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 70v3  4555VVV54454455
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 74v5  V5V5V5555V55V54
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 65v4  55055V444VV45V4
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 64v2  54454444444VV44
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 69v1  54544555V545544
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 58v5  0244VVV34VV4345
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 69v0  555545455554345
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMMXT 74v8  V4V5VVVVV55V555
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 71v3  5444VV5555555V4
MAROIS,FRANCOIS,MONTMAGNY,QC     #182 EMXAT 48v1  00034434444V544
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 70v0  553555554555544
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 71v3  V545V5V45555544
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 72v4  54554V5V55V554V
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 72v5  V545V55VVV54554
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 75v5  5555VV55555VVV5
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 73v9  4VVV55VV45VVV5V
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 70v4  55VV5V543V54545
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 66v3  V45454444444VV5
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 65v1  44544445V454445
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 74v7  55V55V55V54VVVV
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 74v8  55V5V4VV5VV5V5V
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 67v5  VV4V43V5444455V
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 74v8  5V55V5V5VV5VV4V
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 65v2  V445V4454454444
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 75v6  5V5V55V5555VV5V
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 67v3  554454V44445V4V
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 74v5  55VV5V5545VV555
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 71v3  V545544555VV545
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 66v4  5443V454V5V444V
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 75v11 55VVVVVVVV55VVV
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 70v2  45545555554VV44
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 74v9  V5VVVV5VV555VV4
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 71v4  V44VV5555V55544
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 74v6  5VV555VV555V54V
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 75v9  5VV5VV5VV5V5V5V
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 71v7  5545VVV44VV5V4V
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 69v6  55545VVVVV055V5
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 67v5  5VV44543354VVV5
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 70v5  4V4545VVV54V455
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 73v8  V4VVV55V5VV45V5
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 73v4  4VV55555V5V5545
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 75v10 VV5VV55VVVVV55V
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 75v9  VV555VV55VVVV5V
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 73v6  55V4VV55V5V5V54
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 67v2  V54355V45544544
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 75v10 VVV55VVV55VVV5V
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAF 73v3  554V5555V54V555
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 68v2  54344V55V545545
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 63v3  444534344V4VV54
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 72v4  55V55V4V55454V5
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 75v8  5V5555VVV5VVVV5
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 74v7  55V455VVV55VV5V
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 69v5  V54V4V554544VV4
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 72v3  5V5545445555VV5
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 72v4  5545V5555V544VV
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 69v2  5V545V544534555
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 74v9  V55V5V54VVV5VVV
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 75v4  55V5555V55555VV
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 70v7  VVVVV44VV555444
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 73v3  555544V5V5555V5
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 63v3  44V544V342454V5
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 75v8  VVVV5VV555VV555
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 68v5  555V44443VV54VV
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF 74v9  5VVVV555VVVV45V
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 70v2  555V54444V45555
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 73v7  V45VVV5V54VV555
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 74v9  VV5VV5VV55VV5V4
TREMBLAY,PIERRE,LAVAL,QC       # 18 MMOAT 71v5  554554VVV4V55V4
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 73v4  5VV55VV54545555
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 73v7  555V5V544VV5VVV
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 71v2  455V5V544455555
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 73v8  5VVVVVV5V555V44
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 75v7  VV5V5V55VVV5555
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 73v3  55555VV54554V55
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 71v6  V44VV4545V55V5V
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 63v2  555344V44533V44
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 71v5  54455544VVV5V5V
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 71v4  V5V54554VV54554
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 72v5  55V555V5454VV4V
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 65v3  V44444V4544454V
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 66v6  5VV254VV44VV444
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 68v3  5454VV4454V5454
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 75v4  5V5VV55555V5555
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 72v4  54V55V5V4V45555


 180 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Fri Aug 19 2016 11:02:50
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.