DCRA 2016 CFRC ALEX. OF TUNIS SCORES        17 Aug 2016 12:45:07

  10 @ 900 metres, scheduled Tue 16 Aug 2016 12:30-14:23

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 48v5  5545V4VVVV
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 44v1  4444V55544
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 44v2  4V5544V444
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 47v3  V5444555VV
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 49v5  VVV45555VV
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 50v5  5VVVVV5555
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 50v2  5V555V5555
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 46v2  34555455VV
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 47v2  5V4V545554
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 48v5  5V4VV55V4V
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 47v3  5VV55V4445
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 49v3  V5555V554V
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 47v6  4VVVV35V5V
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 47v4  4544VV5VV5
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 46v3  535V5V4V54
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 47v1  54545V5455
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 47v5  5VV54VV4V4
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 43v1  4345V54544
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v9  VV5VVVVVVV
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 47v2  55V554454V
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 47v4  4V55V5V4V4
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 48v2  V5545455V5
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 49v3  V5V545V555
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 48v5  V54545VVVV
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 46v1  5V44554554
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 50v7  V5V5V5VVVV
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 46v2  554V55V453
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 43v1  454V545443
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 47v2  V54554455V
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 48v1  55V5445555
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 48v1  554545555V
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 46v3  5V5444V54V
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 50v7  5VV5VVVVV5
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 45v1  55545V3445
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 47v6  V5VVVVV444
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 46v4  V5V5543VV4
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 48v4  VV5V545V54
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 49v4  V5545VVV55
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 50v2  V5V5555555
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 33v0  5443530045
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 47v3  455V4VV545
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT  0v0  0000000000
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 30v1  V034051444
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 46v3  545V5V444V
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 45v3  V5VV434455
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 50v6  V5V5V55VVV
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 43v0  5444454454
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 45v0  5454545445
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 48v4  VV55V554V4
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 48v1  545554555V
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 44v3  5VV44V3445
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 41v0  3354345554
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 47v1  545555V544
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 49v3  5V55VV5545
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 43v1  554454533V
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 46v3  V55444V45V
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 48v3  554V455V5V
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 44v1  45V4544454
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 46v0  5555444545
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 49v5  55V54VVVV5
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 45v1  55444V4545
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 49v5  VV5VVV5545
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 42v1  5444444V44
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 40v2  V455V44440
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 46v2  V554544V54
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 47v1  5V45455455
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 48v2  54V5455V55
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 42v2  334545V4V4
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 47v2  5VV5455544
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 50v4  V5V55V555V
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 48v3  44V55555VV
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 47v2  555V45445V
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 46v3  V55444V4V5
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 47v4  5445VV5V4V
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 47v6  5V4V4VVVV4
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 47v3  V545445V5V
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 33v1  53400344V5
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 45v4  44V4VV544V
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 47v2  V5544554V5
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 46v2  444555VV54
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 37v1  344343344V
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 49v3  5V55V54V55
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 38v0  5554453034
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 47v3  5VV4V45545
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 40v0  3454443445
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 41v1  44554344V3
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 40v1  V054454445
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 48v2  V55445V555
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 46v4  54VV4V4V45
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 50v4  55V55V5V5V
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 49v2  55554VV555
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 41v2  434V43V445
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 45v2  435V554V45
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 48v3  554V54V55V
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 48v2  55V455455V
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 49v3  55555V4V5V
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 49v3  5VV5V55545
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 45v1  5543V35555
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 44v0  4555444454
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 46v2  5V54545V44
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 48v4  5VV555VV44
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 40v1  2454V53444
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 48v3  55VV545V54
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 49v7  5V5VVV4VVV
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 47v2  5544455V5V
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 50v7  55VVVVV5VV
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 47v3  45VV44555V
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 49v4  555VV5V4V5
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 48v5  V5VV54V4V5
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 48v4  5VV5V45V54
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 45v3  5V454444VV
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 48v2  4V555455V5
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v6  55VVV5VV5V
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 46v3  V4454V554V
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 48v3  55VV54V545
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 47v3  54VV455V54
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 46v2  V5453555V4
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 49v6  55V4VVVVV5
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 46v3  4455VV44V5
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 31v2  V444V54000
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 50v9  V5VVVVVVVV
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 49v5  V54VV555VV
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 49v6  VV55V4VV5V
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 48v3  555VV454V5
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 50v4  5V555V5V5V
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 47v2  454545V5V5
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 45v2  V544445V54
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 47v3  V454V4V555
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 47v4  55VV4553VV
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 43v4  442V544VVV
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 48v4  55V455V4VV
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 49v3  5554V5VV55
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 50v3  VV555V5555
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 49v2  55V55554V5
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 49v3  55V54555VV
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 50v5  VV55VVV555
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 44v1  V445554534
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 46v1  55544V5544
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 49v3  5V5V55455V
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 49v7  V5V5V4VVVV
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 49v5  V55V54VV5V
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 44v1  55444445V4
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 48v1  554V555455
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 48v6  V54VV54VVV
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 49v6  55VVV5VVV4
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 50v7  5V5VVVVVV5
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 50v3  V5555V5V55
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 48v0  5554554555
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 43v3  544V3444VV
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 48v2  V555V55445
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 44v1  35455V5453
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF  5v0  5000000000
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 42v0  3455444553
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 50v5  V55V55VV5V
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 49v2  5V55545V55
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 50v3  55VV5555V5
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 49v1  554V555555
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 46v4  54V545V3VV
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v6  5VVVVVV555
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 48v3  V55V45V545
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 48v1  5554555V54
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 47v3  V54544VV55
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 43v1  44454454V4
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 48v3  V54VV55554
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 44v1  55444544V4
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 49v4  VV54VV5555
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 48v4  V545V55VV4
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 43v1  544445V345
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 44v2  454V5V4444
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 42v2  V44V444444
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 49v3  VV55V55455


 171 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Wed Aug 17 2016 12:45:07
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.