DCRA 2016 CFRC BECKETT 300 SCORES          15 Aug 2016 11:07:36

  10 @ 300 metres, scheduled Mon 15 Aug 2016 08:00-11:13

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 49v3  V55554V5V5
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 49v3  5555V554VV
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 44v2  5VV0555455
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 49v4  V5VV45V555
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 49v4  554V55VV5V
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 49v5  V4555VVV5V
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 47v3  5VV44V5554
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 EMJYT 47v6  5VV35V4VVV
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 50v4  555V5V5VV5
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 48v4  54V45V55VV
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 50v6  55VVV5V5VV
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 47v1  55444555V5
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 49v5  55V55VVVV4
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 48v4  555V5VV44V
BREWIN,CHARLES,UK          #169 EMJYT 48v2  5V55544V55
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAF  9v0  4050000000
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 47v3  V45V455V54
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 49v6  V5545VVVVV
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 49v4  V4V55VV555
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v7  VVVVV5V5V5
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 50v5  55V5V5V5VV
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 49v2  5V5545V555
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 EMJYT 49v3  V5545555VV
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 50v5  V5VV5V5V55
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 47v1  4454V55555
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 50v4  55V55V55VV
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 49v4  V5555VVV54
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 50v4  5555V55VVV
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 50v3  5555VV5V55
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 49v5  54VVV5VV55
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 SMJYT 44v1  53445V4455
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 49v3  VV545555V5
COWEN,CHARLES,UK           #167 EMJYT 48v3  V55VV54545
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 50v7  V5V55VVVVV
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 50v6  5VVV55V5VV
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 50v3  V555VV5555
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 48v5  5V54VVV45V
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 49v3  V5V554555V
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v7  V5VVVV5VV5
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 50v5  5V555VV5VV
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 43v2  434544V45V
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 50v3  5VV55555V5
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 49v6  5VVV5V5VV4
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 40v0  4444335445
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 49v7  V545VVVVVV
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 50v7  VVVV5VV5V5
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 50v9  VVVV5VVVVV
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 48v6  VVV44VV5V5
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 49v5  V5V554V5VV
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 50v8  V55VVVVVVV
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 47v3  55V54454VV
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 49v2  5VV4555555
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 49v5  5V5V5V54VV
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 48v5  VV54554VVV
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 48v3  5544V55VV5
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 48v6  VV4V45VV5V
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 48v4  V5VV55V445
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 50v5  5VV5V5V5V5
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 48v3  55V4VV5455
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 45v0  5555444445
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 48v4  V54VV554V5
GODDARD,HARRY,UK           #176 SMJYT 49v4  555VV455VV
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 49v6  VVV5VV54V5
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 49v3  55455VV55V
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 47v1  5454554V55
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 48v4  VV45455V5V
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 50v3  55555VV5V5
HARRISON,REBECCA,UK         #170 SFJYT 48v5  VV5VV5V553
HART,GUY,UK             # 20 EMXXT 49v5  5VVV54V55V
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 48v3  5V4455VV55
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 49v2  555V55554V
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 49v5  5V5554VVVV
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 49v4  554VVV5V55
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 47v3  V454455VV5
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 47v5  55V4V4VVV4
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 48v5  VVVV35V555
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 50v5  5VV555VV5V
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 50v5  VV5555VV5V
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 45v4  V454V5V34V
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 44v2  5V4444445V
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 50v5  5VV555VV5V
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 48v5  5VVV554V4V
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 43v1  3444V54554
JONES,CHLOE,UK            # 21 MFJXT 50v7  VVV55V5VVV
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 41v3  V3V3V45515
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 49v7  V5VV4VV5VV
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 47v3  5V454V455V
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 46v2  V554545V44
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 48v5  VVVV4V5554
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 45v3  554444VV4V
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 49v5  V54V5VVV55
KITSON,ROB,UK            # 19 MMXXT 50v7  5VV5VVVVV5
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 48v4  5V45VV554V
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 48v2  44555VV555
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 47v3  V45V45545V
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 48v1  554V555545
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 49v6  5V54VVV5VV
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 49v5  5V545VVV5V
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 48v5  VV554V5V4V
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 50v4  55VVV55V55
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 49v3  V55V5554V5
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 43v0  5445444454
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 47v3  45VV455V54
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 49v3  V555V555V4
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 41v1  453V543453
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 50v4  VV5V5V5555
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 50v3  5VV55555V5
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 48v6  V5VV4V4VV5
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 SMJYT 49v4  V554VV555V
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 45v2  4V4454554V
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 47v4  44V54VV5V5
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v7  VV5V5VV5VV
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 50v4  555VVV555V
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 49v6  545VVVVV5V
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 50v4  V5VV55V555
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 48v5  VVV544V5V5
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 50v8  V55VVVVVVV
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 49v4  VV5V55455V
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 47v1  545V455455
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 49v4  5V5V5V455V
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 48v4  55VV4V45V5
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 50v6  5V55VV5VVV
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 49v7  V5VVVVV54V
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 50v4  5V5V555V5V
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 EMJYT 49v3  5545V5V5V5
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 48v3  54555V4V5V
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 50v6  V55VV5VV5V
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 50v4  55VV5V55V5
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 50v5  55VV5V5VV5
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 48v6  554VVVVVV4
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 EMJYT 48v3  5555VV54V4
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 49v6  55VVV54VVV
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 46v1  5455V44455
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 50v9  VVVVVVVV5V
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 49v3  5V545VV555
PETERS,KELSIE,UK           #166 SFJYT 48v5  55VV4VVV45
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 49v5  VV54V555VV
PIROUET,CAMERON,UK          #175 EMJYT 49v7  5VVV4V5VVV
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 50v3  5555VV5V55
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 50v7  V55VVV5VVV
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 50v6  VV55V5VVV5
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 48v2  555V44V555
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 50v7  5V55VVVVVV
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAF 50v7  5V55VVVVVV
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 49v6  54VVVV5VV5
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 50v4  5V55V55V5V
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 47v5  545VVVV44V
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 49v3  5555V5VV45
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 50v6  V5VVVV555V
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 50v7  5VVVV5V5VV
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 50v5  5V5VVV55V5
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 EMJYT 49v3  55VV4555V5
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 46v3  V554VV4445
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 49v5  VV545V5V5V
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 46v2  4V5445545V
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 49v7  V54VVV5VVV
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 50v7  VVVVV5V55V
STEWART,JORDAN,UK          #173 SMJYT 48v2  555544V5V5
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 45v1  V555445444
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 50v8  VVVVV5VV5V
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 48v4  44V55V55VV
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAF 50v6  VV55VV55VV
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 45v3  VV545453V4
TORDOFF,JAMES,UK           #163 SMJYT 50v5  V5VV55V5V5
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 50v5  5VV5V55VV5
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 50v2  V55555V555
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 50v5  5VV55V5V5V
TUCKER,ALEX,UK            #161 EMJYT 49v7  V5V54VVVVV
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v8  55VVVVVVVV
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 50v7  VVVVVVV555
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 50v4  V5V555VV55
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 50v4  V555VV5V55
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 49v7  5VVV4VVV5V
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 47v3  55V4454V5V
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 41v0  4243544555
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 50v4  5VVV555V55
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 46v4  5V4V3V55V4
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 45v3  5V4535V53V
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 45v0  5534455554
WINTER,POLLY,UK           #172 SFJYT 49v6  555V4VVVVV
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 48v4  4455V5VV5V


 181 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Mon Aug 15 2016 11:07:36
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.