DCRA 2016 CFRC TILTON 300 SCORES          14 Aug 2016 15:30:57

  10 @ 300 metres, scheduled Sun 14 Aug 2016 09:00-12:13

For F-Class and Target Rifle, V-bulls count 5, and are shown after total.
For example, '55VVVVV5VV' totals 50v7.

NAME                 NO. ATTR TOTAL SHOT BY SHOT

ADAMS,WILLIAM DAVID,MISSION,BC    # 98 MMXAT 50v4  55VVV5V555
AMOROSO,ADAM,FBM2 (ON)        #135 GMJCT 49v4  5VV5V45V55
ARCHER,PAUL,MISSISSAUGA,ON      # 33 EMOAT 45v2  VV44445545
ASHWORTH,IAN,UK           # 61 MMXXT 50v5  VV55V555VV
BARLOW,MIKE,UK            # 67 MMXXT 50v8  VVV5V5VVVV
BARNHART,SHANE,AL,USA        # 36 MMXXT 49v4  554VV5VV55
BENDIK,GARY,AJAX,ON         #103 MMXAT 50v9  V5VVVVVVVV
BENTLEY,GEORGE,UK          #178 SMJYT 49v5  V55VV455VV
BETTS,ANTONY,BARRIE,ON        # 6 MMOAT 50v2  555V555V55
BISSONNETTE,SERGE,ALMONTE,ON     #108 MMOAT 48v3  5V4V5V5554
BLAKE,DANIEL,UK           # 30 MMXXT 50v6  VVV55V55VV
BORHAM,EDWIN,PA,USA         # 82 MMOXT 49v3  5V55V4V555
BOWMAN,GARY,MISSISSAUGA,ON      # 83 MMXAT 49v5  5VV455VVV5
BRAITHWAITE,LENNOX,GUYANA      # 95 MMXXT 48v5  54VVVV55V4
BREWIN,CHARLES,UK          #169 SMJYT 49v4  VVV5V55455
BROWN,COLIN,ANCASTER,ON       # 27 MMOAT 43v1  533445V545
BULLOCK,BRUCE,CALEDON,ON       # 1 MMXAT 50v7  V5VV5V5VVV
BURKE,MICHAELA,CCTC STAFF (NL)    #114 EFMAT 46v4  54VV4445VV
BURKE,SAMANTHA,CCTC STAFF (NL)    #188 EFJCT 38v0  2333445455
CALVERT,DAVID,UK           # 56 MMOXT 50v6  V55VV5V5VV
CARSON,SIMON,UK           # 69 MMXXT 50v6  V5VVVV55V5
CEBULA,LUSTY LEO,MI,USA       # 79 MMOXT 47v3  VVV5544455
CHAMBERLAIN,BEN,UK          #171 SMJYT 49v3  554V555V5V
CHARLTON,MATT,UK           # 66 MMXXT 50v4  5VV55V55V5
CHISHOLM,DANIEL,KESWICK,NB      #106 MMXAT 49v5  5VV5V5VV45
CHOQUETTE,CATHERINE,CCTC STAFF (ON) # 74 EFMAT 49v7  VVVV5VVV54
CHURCH,PETER,MI,USA         #185 MMOXT 48v4  VVV5V45455
CLARK,MELISSA,FBM2 (NWT)       #120 GFJCT 49v2  54555V55V5
COELLO,ARMANDO,VT,USA        # 75 MMOXT 48v3  V5V5454V55
COLEMAN,DON,GAGETOWN,NB       # 87 MMOAT 47v4  5554V4VVV4
COMPTON,WILLIAM,UK          #179 EMJYT 47v3  V5V55454V4
CORKUM,MACKENZIE,FBM2 (NS)      #136 GFJCT 46v4  V53VVV4545
COWEN,CHARLES,UK           #167 SMJYT 42v0  4455445443
CRISPIN,DAVID,UK           # 58 MMXXT 49v7  VVV5V5VV4V
CZUBA,JALEN,FBM2 (ON)        #112 EMJCT 48v4  55V4V554VV
DEANE,JOHN,UK            # 80 MMXXT 49v6  VV5V5VV5V4
DESBIENS,SAMUEL,FBM2 (QC)      #119 GMJCT 49v4  5VV45V555V
DESJARDINS,JEREMY,FBM2 (QC)     #131 GMJCT 47v3  54V54V45V5
DICKENSON,CHARLES,UK         # 51 MMXXT 50v6  5V5V5V5VVV
DOMBROWSKI,BEN,ANGUS,ON       # 7 EMXAT 50v8  5V5VVVVVVV
DOUGLAS,SIGMUND,NY,USA        # 99 MMXXT 49v5  V45V5VVV55
DUDZINSKI,PAUL,VICTORIA,BC      # 48 EMXAT 49v6  554VVVVVV5
DUGAS,JACQUES,QUEBEC CITY,QC     # 13 EMOAT 50v5  555VV5V5VV
DUMONT,DAVID,BERMUDA         # 40 SMXXT 28v1  23V0245232
DYSON,DAVID,UK            # 29 MMXXT 50v7  5VVVV55VVV
EGEREVA,ANNA,UK           #159 GFJZT 49v4  V55V5VV545
ELSENBOSS,AMANDA,AL,USA       # 37 MFXXT 48v5  V5V5VVV544
EVICA,FRANK,AZ,USA          # 49 MMOXT 41v0  2343555545
FATA,MYSTYN,FBM2 (AB)        #129 GFJCT 48v4  5V4554VVV5
FERGUSON,ALAN,SPRINGHILL,NS     #105 MMXAT 50v6  VVV55VVV55
FLANAGAN,SHAUN,UK          #152 GMJZT 49v2  555V4555V5
FLAVELL,ZACH,FBM2 (AB)        #126 GMJCT 46v4  V34V555VV4
FRANKLIN,SAM,UK           #146 GMJZT 48v3  545555VV4V
FROST,STAN,SASKATOON,SK       # 42 EMOAT 49v5  5V4VVV555V
FULMER,SCOTT,NY,USA         # 46 MMXXT 50v6  5V5VVV5V5V
FUNG,BIANCA,CCTC STAFF (ON)     #110 EFXAT 49v4  545VV55VV5
GALLOWAY,FRANK,AL,USA        # 35 MMXXT 50v6  VVVVV55V55
GARRO,GIAN,BELLEVILLE,ON       # 90 SMXAT 49v5  55V4V5VV5V
GLAWSON,HANNAH,FBM2 (NS)       #130 GFJCT 48v2  V545455V55
GLENN,TERRY,NY,USA          # 72 EMOXT 49v4  555554VVVV
GLUCK,STEPHEN,NY,USA         # 78 EMOXT 47v5  VV55VV4V35
GODDARD,HARRY,UK           #176 EMJYT 48v4  V55445V5VV
GOLASZEWSKI,HENRYK JAMES,UK     #174 MMXYT 48v7  VVVVV5V3V5
GOMEZ,NORRIS,TRINIDAD        # 43 MMOXT 47v2  545455V4V5
GREENAWAY,THOMAS,ANTIGUA       # 76 MMXXT 45v3  VV5V453445
GUY,IAN,FBM2 (ON)          #142 GMJCT 50v5  5V5V5V5VV5
HARDIN,CARLTON,GA,USA        # 32 MMXXT 50v5  5V55VV55VV
HARRISON,REBECCA,UK         #170 EFJYT 49v3  555545VVV5
HART,GUY,UK             # 20 MMXXT 49v6  55VV4V5VVV
HARVEY,MASON,FBM2 (PE)        #137 GMJCT 48v3  5535555VVV
HAZELTON,BEN,UK           #156 GMJZT 39v0  5554442334
HEALY,NICK,UK            # 22 MMXXT 50v6  5V5VV55VVV
HEARN,CHERYL,ST JOSEPH'S,NL     # 25 EFMAT 47v2  55VV454554
HEARN,JUSTIN,ST JOHN'S,NL      # 11 MMXAT 47v3  45455VV45V
HEWITT,DANIEL,FBM2 (NF)       #145 GMJCT 44v1  45453454V5
HINDS,SHELLYANN,BARBADOS       # 97 MFXXT 49v5  55V5VV4V5V
HOCKLEY,CHRIS,UK           # 54 MMOXT 48v4  5V545VV54V
HOGG,IAN,STRATFORD,PEI        #187 MMXAT 50v7  V5VVVV5V5V
HUANG,ALEX,FBM2 (BC)         #121 GMJCT 45v1  544545V454
INGHAM,RACHEL,UK           #158 GFJZT 36v0  3454444044
JENKINS,JEFFREY,TIMBERLEA,NS     # 91 EMOAT 48v4  55VV4V45V5
JOHNSON,JAY,MN,USA          # 81 MMXXT 45v2  455554V43V
JOHNSTON,JAKE,UK           #151 GMJZT 40v1  335355533V
JONES,CHLOE,UK            # 21 EFJXT 50v7  VVVVVV5V55
JOSEPH,CHRISTOPHER,ANTIGUA      # 77 MMXXT 41v1  4554554V40
JOSEPH,ELLIE,UK           # 59 MFXXT 47v7  VV4VV4V4VV
KAVANAGH,JULIE,FBM2 (NF)       #122 GFJCT 47v1  55V4545545
KELLY,JULIA,UK            #157 GFJZT 47v3  5545VV53V5
KENNEDY,CRAIG,UK           #148 GMJZT 49v5  5VV54V55VV
KIM,YOONSOO,FBM2 (BC)        #118 GMJCT 44v2  535V44544V
KIRKEBY,MATTHEW,FBM2 (ON)      #111 EMJCT 47v2  5554454V5V
KITSON,ROB,UK            # 19 EFJXT 49v4  45555VV5VV
KOLB,MARCEL,NEW MINAS,NS       # 41 MMXAT 48v5  V5V54V54VV
LAFLAMME,DANNY,FBM2 (QC)       #125 GMJCT 46v2  VV54554454
LAM,WESLEY,FBM2 (BC)         #133 GMJCT 50v2  V55555555V
LANDREVILLE,MARC,NORTH GLENGARRY,ON #107 EMXAT 47v4  55454V4VVV
LAWSON,JAMES,CCTC STAFF (ON)     #113 EMMAT 47v2  55454V545V
LEVESQUE,STEVEN,CCTC STAFF (QC)   #116 EMMAT 50v3  555555VV5V
LINDSAY,JOHN,UK           # 64 MMXXT 50v3  55VV55V555
LIU,YANG,FBM2 (ON)          #143 GMJCT 50v4  V555V555VV
LOVELL,DANIEL,UK           #153 GMJZT 48v5  V454V55VVV
LUCIANI,RYAN,FBM2 (ON)        #139 GMJCT 45v1  4V43555554
LUMLEY,JAKE,UK            #155 GMJZT 43v2  55VV354443
LYMAN,STEPHEN,MANOTICK,ON      # 88 EMOAT 49v3  V5V555V545
MACDOUGALL,NICOLE,CCTC STAFF (BC)  #117 EFMAT 44v2  4443V54V55
MACLEOD,RORY,UK           # 68 MMXXT 47v2  5V55445V54
MAKIN,MAT,KINGSTON,ON        # 23 EMMAT 43v3  VV433554V4
MAYNARD,THOMAS,MERLIN,ON       #109 EMXAT 47v4  545454VVVV
MCCAUGHEY,HARRY,UK          #165 EMJYT 49v2  5VV5555545
MCGINNIS,EMMA,OTTAWA,ON       # 24 SFMAT 45v3  VV534554V4
MCLEAN,ALWYN,UK           #177 MMXYT 50v6  5V55VVV5VV
MCLEOD,ANGUS,UK           # 53 MMXXT 50v7  5VVV5VVVV5
MEHTA,JAMES,UK            # 62 MMXXT 49v4  5VV54V55V5
MELLING,RIC,HONG KONG        #102 EMXAT 48v4  554V4VVV55
METCALFE,JAKE,KINGSTON,ON      #180 SMJAT 47v2  5544545VV5
MICHON,RONALD,NY,USA         # 92 EMOXT 47v4  4V554VV5V4
MOHIDEEN,DEEN,SCARBOROUGH,ON     # 89 EMOAT 49v5  VV4V5V5V55
MOHIDEEN,FAZAL,PICKERING,ON     # 3 MMXAT 50v8  VV5VVVVV5V
MOORE,CAMERON,UK           #147 GMJZT 50v4  555VVVV555
MRNAK,BRIAN,WI,USA          #183 MMXXT 50v6  V5VV5VV55V
MULLIN,ROGER,WHITBY,ON        # 45 EMOAT 48v4  VVV44555V5
MURRAY,SCOTT,ARNPRIOR,ON       # 84 MMOAT 49v6  VV55V5V4VV
NAIDU,MAYA,FBM2 (BC)         #127 GFJCT 45v2  44554V5V35
NELSON,GRAHAM,UK           # 60 MMXXT 50v7  V5VVV5V5VV
ORPEN-SMELLIE,TOM,UK         #160 SMJYT 48v3  545V55VV54
PAPASIDERIS,PETER,CALGARY,AB     # 71 EMXAT 41v1  44V3355453
PATON,JAMES,WHITE ROCK,BC      # 14 MMXAT 49v7  V5VV5V4VVV
PATRICK,MARIAN,CORNWALL,ON      # 44 EFJAT 48v2  5V545455V5
PEDEN,LINDSAY,UK           # 50 MMXXT 49v4  V5V455V55V
PENROSE,STEVE,UK           # 52 MMXXT 49v4  VV554V55V5
PEPERA-HIBBERT,JASON,UK       #162 SMJYT 48v2  555544VV55
PEPIN,BERNARD,ST THOMAS,ON      # 17 MMXAT 49v5  V55V5VV45V
PERRY,AUTUMN,FBM2 (ON)        #138 GFJCT 46v2  5V4454545V
PERSAUD,MAHENDRA,GUYANA       #104 MMXAT 49v4  V54555V5VV
PETERS,AMY,SMITHS FALL,ON      # 86 SFXAT 47v1  5455445V55
PETERS,KELSIE,UK           #166 EFJYT 43v0  4454445544
PETERSON,SCOTT,AL,USA        # 34 MMXXT 49v6  5V5V4VVV5V
PIROUET,CAMERON,UK          #175 SMJYT 50v6  55VVV5V5VV
PITCAIRN,ROBERT,CHILLIWACK,BC    # 2 MMOAT 50v4  VV5V55V555
PRASLICK,EMIL,WA,USA         #101 MMXXT 48v5  VV54455VVV
RAHMAN,FAISAL,PICKERING,ON      # 16 MMXAT 49v5  5V5V5VV4V5
REDSTONE,PETER,CALGARY,AB      # 47 EMOAT 49v6  5VV55VVVV4
REEVE,KENT,NC,USA          # 31 MMXXT 50v6  5555VVVVVV
REIBIN,PAUL,KAMLOOPS,BC       # 85 MMOAT 50v6  5VV5VVV55V
RIGBY,DILLAN,FBM2 (NS)        #144 GMJCT 49v7  VV55V4VVVV
ROBINSON,SEB,UK           #168 SMJYT 47v2  554VV45554
RODRIGUEZ,ANGEL,NJ,USA        # 93 MMXXT 50v3  55V555VV55
ROSE,DAVID,UK            # 57 MMXXT 50v10 VVVVVVVVVV
ROSSIGNOL,NICOLE,QUEBEC CITY,QC   # 4 MFXAT 49v3  V5555V5V54
ROUSSEAU,REMI,CCTC STAFF (QC)    #115 EMJCT 48v3  5V4V555V54
SEKELLICK,RON,CT,USA         #184 MMOXT 45v2  534455VV45
SHALOM,TOBIAS,UK           #164 SMJYT 49v3  5545V555VV
SIMONS,NELSON,BERMUDA        # 38 SMOXT 34v2  V144522V33
SKELLETT,COLIN,UK          # 55 MMXXT 49v5  V54VVV55V5
SPINNEY,STEVEN,NESTLETON STN,ON   # 10 EMXAT 48v3  5V54554VV5
STEKETEE,ROBERT,MI,USA        # 73 MMOXT 48v1  55V4555455
STEWART,GALE,QUEBEC CITY,QC     # 5 MMXAT 50v6  5VV5VV55VV
STEWART,JORDAN,UK          #173 EMJYT 45v4  VV4455VV52
TARNOWSKI,ZACHARY,FBM2 (ON)     #140 GMJCT 43v1  555534V335
TEGLASI,MIRKO,AUSTRALIA       # 94 MMXAT 49v8  VV4V5VVVVV
TEMPLAR,GABRIEL,UK          #149 GMJZT 47v4  V545VVV445
THOMPSON,JAMES,CAMPBELLFORD,ON    # 28 MMOAT 50v5  5VV5555VVV
TONGE,ADRIEN,FBM2 (BC)        #132 GMJCT 45v4  55V0VV555V
TORDOFF,JAMES,UK           #163 EMJYT 47v4  V5V4454VV5
TREMBLAY,PAUL,QUEBEC CITY,QC     # 8 MMOAT 48v6  VV545V4VVV
TREW,MARK,PA,USA           #100 MMXXT 49v5  5V45VVV5V5
TROTT,NEVILLE,BERMUDA        # 39 SMOXT 36v2  V3243523V4
TUCK,JEREMY,UK            # 63 MMXXT 49v6  VVVVV5V545
TUCKER,ALEX,UK            #161 SMJYT 49v7  VV5V4VVV5V
UNDERWOOD,JON,UK           # 65 MMXXT 50v6  5VV55VVVV5
VAMPLEW,DES,SCARBOROUGH,ON      # 9 MMXAT 50v9  VV5VVVVVVV
VAMPLEW,PATRICK,OSHAWA,ON      # 15 MMXAT 50v6  V5VVV55V5V
VINARSKI,MICHAEL,FBM2 (BC)      #124 GMJCT 50v5  5VVV555V5V
WALTON,JORDAN,FBM2 (BC)       #128 GFJCT 46v2  5V45455V44
WEBSTER,TIM,UK            # 70 MMOXT 49v2  5555V554V5
WEISS,DALLAS,FBM2 (AB)        #141 GMJCT 43v3  4V4V354V44
WESTLAKE,PETER,ST THOMAS,ON     # 12 MMXAT 48v4  5VV5554VV4
WILKINSON-DEROCHE,SANTANA,OTTAWA,ON #181 SMJAT 45v3  5V3V4V4545
WILSON,ALBIE,UK           #154 GMJZT 47v3  V4455V455V
WILTS,CAMERON,FBM2 (ON)       #134 GMJCT 44v2  54335V455V
WINTER,POLLY,UK           #172 EFJYT 48v3  5545V4V55V
ZHOU,DANLIN,FBM2 (ON)        #123 GFJCT 49v3  5V54555V5V


 182 competitors in above list
Return to index of match scores
DCRA 2016 CFRC main index

This page last updated Sun Aug 14 2016 15:30:57
SmallArmsTM software supplied by J.D. Gorrie & Associates Ltd.
Comments and suggestions about this web site are welcome.
E-mail may be sent to office@dcra.ca.